Kursy bukmacherskie to kursy ułamkowe, dziesiętne lub amerykańskie służące wyrażeniu prawdopodobieństwa jakiegoś wydarzenia oraz potencjalnej wygranej z prawidłowego wytypowania takiego zajścia. Stanowią one podstawę szeroko rozumianej bukmacherki.

Kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wynikają bezpośrednio z rachunku prawdopodobieństwa. Wyliczane są na podstawie wielu istniejących danych dotyczących danego wydarzenia i przeanalizowania ich wzajemnej korelacji. To od dokładności szacunków opartych na rachunku prawdopodobieństwa zależy wysokość potencjalnej wygranej. Kiedyś możliwe było obstawianie u danego organizatora zakładów zgodnie z jego własnymi kursami. W dzisiejszych czasach za wysokość kursów odpowiada zarówno człowiek, jak i pośrednio komputer. Po wprowadzeniu do niego odpowiedniej ilości danych (zmiennych) to właśnie maszyna na podstawie wspomnianego rachunku prawdopodobieństwa oblicza i generuje kursy bukmacherskie. Oczywiście ostateczne wyniki wymagają zaakceptowania przez człowieka odpowiedzialnego za organizowanie gier. W niektórych przypadkach konieczna jest weryfikacja niektórych zmiennych lub wprowadzenie dodatkowych parametrów. Mogą one, czasem nawet znacząco, wpłynąć na ostateczny kurs.

Marża bukmacherska

Żeby kurs przyjął wysokość, jaką widzimy u konkretnych bukmacherów, konieczne jest jeszcze odliczenie marży dla twórcy zakładu. Jest to czysty zysk związany z organizowaniem gier przez dane podmioty. Dopiero po odliczeniu tego ułamka otrzymamy potencjalny zysk z zakładu. Jak więc nietrudno się domyślić często występujące różnice kursów bukmacherskich u różnych podmiotów wynikają właśnie z różnicy w marży. Rzadziej są one związane z różnego szacowania prawdopodobieństwa czy z błędów w obliczeniach.

Można bezsprzecznie stwierdzić, że kursy bukmacherskie są uzależnione przede wszystkim od prawdopodobieństwa zajścia danego zdarzenia. Jeśli wydarzenie jest wysoce prawdopodobne wygrana będzie przypuszczalnie niższa, podczas gdy jeśli dane zajście jest mało prawdopodobne to potencjalna wygrana będzie zapewne wyższa.